Dato’ Dr. JasG

美学和脱发治疗

DIMP, BKM, MD

Dato’ Dr JasG在美学和脱发治疗取得了卓越的成果。

Dato’ Dr JasG在该领域拥有20年的经验,曾帮助大量患者解决脱发问题并重拾信心。拿督贾斯格(JasG)博士在这一行业中赢得了极高的声誉,他的专业素养也受到同行的高度评价。

需要更多专业建议吗?

免费咨询,让我们的美学专家解答您的问题!

    I'd like to book an appointment at :

      I'd like to book an appointment at :