Dato’ Dr Abdul Jalil Jidon

整形,重建及美容外科顾问

Dato’ Dr Abdul Jalil Jidon

整形,重建及美容外科顾问
MD (UKM), M. Ch. (Gen), DIMP

Dr Jalil拥有超过25年整形及重建的经验,且精通多种综合手术。Dr Jalil精通拉皮、隆胸、缩胸、胸部整形、抽脂和缩腹手术。由他操刀的拉皮与面部抽脂所带来的自然效果是独一无二。 Dr Jalil不仅是全国专科医师注册局的注册医生,同时也是马来西亚整容、美容与颅颌面外科医生协会(MAPACS)的成员。

其他 医生

Open

waze me Gmap enquiry